اهداف و وظایف


مرکز مطالعات اروپا با هدف شناخت بیشتر پتانسیل‌های علم و فناوری اروپا و نحوه همکاری متقابل با ایران شکل گرفته است. در این راستا چهار گروه پژوهشی امنیت انسانی، فناوری‌های نوین، مطالعات راهبردی و آب، انرژی و محیط زیست در کنار همکارانی از حوزه صنعت و دانشگاه‌های برتر ایران و اروپا مشغول فعالیت‌های علمی، صنعتی و پژوهشی می‌باشند. برگزاری وبینارها و دوره‌های آموزشی، ارائه خدمات مشاوره‌ای، فعالیت در حوزه‌های پژوهشی و بورس‌های اروپایی، برقراری روابط فعال و سازنده بین دانشگاه‌ها، سازمان‌ها، مراکز و افراد در زمینه مطالعات اروپایی، شبکه‌سازی و گسترش انجمن‌های اروپایی، انتشارات مشترک، ارایه خدمات فرهنگی به منظور معرفی ابعاد مختلف فرهنگی، تاریخی و اجتماعی ایران به اروپا و بالعکس به علاوه بسیاری از فعالیت ها در حوزه وظایف این مرکز می باشد.

اخبار
سلسله برنامه‌های شهر هوشمند
برگزاری سلسله برنامه های شهر هوشمند توسط گروه امنیت انسانی مرکز مطالعات اروپا
۱۴۰۰/۳/۶